Các yếu tố thành công của Công cụ Tìm kiếm (phần 1)

Có ba nhóm chính được bao gồm trong bảng tuần hoàn các yếu tố thành công về SEO của Công cụ Tìm kiếm SEO trên trang – Seo on the page, SEO bên ngoài – Seo off the page, Vi phạm – Violations

Trong mỗi nhóm là các phân nhóm, vì mỗi chương của hướng dẫn SEO này sẽ giải thích. Các phân nhóm này chứa một hoặc nhiều yếu tố SEO cá nhân với trọng lượng hoặc tầm quan trọng cụ thể.

Các vi phạm, trong khi một nhóm, được hiển thị dưới nhóm và nhóm con mà họ liên kết.

Những từ viết tắt gồm hai chữ cái bạn nhìn thấy trên biểu đồ ở dưới? Đó là trò chơi của chúng tôi trên bảng tuần hoàn của các phần tử và các biểu tượng chữ cái, hoặc biểu tượng, của mỗi phần tử. Bạn có thể phải nhớ rằng biểu tượng cho vàng là Au hoặc sắt là Fe.

Trong Bảng tuần hoàn SEO, chúng tôi đã cố gắng làm cho nó trực quan hơn một chút. Chữ cái đầu tiên của mỗi “yếu tố SEO” xuất phát từ nhóm phụ mà nó có trong, và chữ cái thứ hai là viết tắt của các yếu tố cá nhân.

Đào tạo seo uy tín tại hà nội
Xem thêm : Đào tạo seo tại hà nội

Các yếu tố SEO làm việc kết hợp

Không có yếu tố duy nhất SEO sẽ đảm bảo thứ hạng công cụ tìm kiếm. Có một tiêu đề HTML tuyệt vời sẽ không giúp ích nếu một trang có nội dung chất lượng thấp. Có nhiều liên kết sẽ không giúp đỡ nếu tất cả đều có chất lượng thấp. Có một số yếu tố tích cực có thể làm tăng tỷ lệ thành công, trong khi sự hiện diện của các yếu tố tiêu cực có thể làm tồi tệ hơn những tỷ lệ cược.

Các yếu tố thành công trên trang

Các yếu tố thành công của Công cụ Tìm kiếm (phần 2)
Đào tạo seo uy tín tại hà nội 1

Các yếu tố xếp hạng tìm kiếm trên trang là những yếu tố gần như hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của nhà xuất bản. Bạn xuất bản loại nội dung nào? Bạn có cung cấp manh mối HTML quan trọng giúp các công cụ tìm kiếm (và người dùng) quyết định mức độ phù hợp không? Kiến trúc trang web của bạn giúp đỡ hoặc cản trở các công cụ tìm kiếm như thế nào?

Thành công yếu tố ngoài trang

Các yếu tố xếp hạng bên ngoài trang là những yếu tố mà nhà xuất bản không trực tiếp kiểm soát. Các công cụ tìm kiếm sử dụng những điều này bởi vì họ đã học sớm dựa vào các tín hiệu do nhà xuất bản kiểm soát một mình không phải luôn luôn mang lại kết quả tốt nhất. Ví dụ, một số nhà xuất bản có thể cố gắng làm cho họ có vẻ có liên quan hơn trong thực tế.

Với hàng tỷ trang web để sắp xếp, chỉ nhìn vào các đầu mối “trên trang” là không đủ. Cần thêm tín hiệu để trả lại các trang tốt nhất cho bất kỳ tìm kiếm cụ thể nào.

Vi phạm SEO & hình phạt xếp hạng

Không mắc lỗi – công cụ tìm kiếm muốn mọi người thực hiện SEO vì nó có thể giúp cải thiện kết quả tìm kiếm của họ. Các công cụ tìm kiếm cung cấp trợ giúp dưới hình thức hướng dẫn, bài viết trên blog và video để khuyến khích các kỹ thuật SEO cụ thể.

Tuy nhiên, có một số kỹ thuật mà các công cụ tìm kiếm coi là “spam” hoặc “mũ đen”, điều này có thể khiến trang của bạn bị phạt xếp hạng, hoặc tệ hơn, bị cấm từ các công cụ tìm kiếm hoàn toàn.

Vi phạm nói chung là các chiến thuật nhằm đánh lừa hoặc điều khiển sự hiểu biết của một công cụ tìm kiếm về sự liên quan thực sự và quyền hạn của một trang web. Xem phần 2 tại đây.