Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh

Cung cấp các thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2016 trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Đây là một trung tâm đào tạo trọng điểm hàng đầu của cả nước trong các lĩnh vực khác nhau. Nơi tuyển sinh những người có năng khiếu khác nhau vào trong các lĩnh vực như sân khấu, điện ảnh hay truyền hình.

đại học sân khấu điện ảnh tuyển sinh
đại học sân khấu điện ảnh tuyển sinh

Khái quát về trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội

Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội được thành lập vào ngày 17/12/1980. Trường chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; quản lý về giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội là một trong những trường đại học lâu đời ở Việt Nam, chịu trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng những học viên có năng khiếu trong các lĩnh vực như: Sáng tác, Biểu diễn, Nghiên cứu, Lý luận – Phê bình, Kinh tế – Kỹ thuật và Công nghệ của các ngành nghệ thuật Sân khấu, Điện ảnh và Truyền hình.

1.Quá trình hình thành

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tiền thân là Trường ca kịch dân tộc được thành lập năm 1959. Ngày 17/12/1980, theo Quyết định số 372/CP đã thành lập trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trên cơ sở sát nhập 2 trường Trung cấp Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam và Trường Điện ảnh Việt Nam.

2. Nhiệm vụ của trường

Đây là nơi đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, thiết kế mỹ thuật và truyền hình có trình độ từ đại học đến sau đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực sáng tạo tốt, đáp ứng nhu cầu giữ gìn, kế thừa và phát triển văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Là nơi có khả năng hội nhập và giao lưu quốc tế, đi đầu trong việc tiếp thu kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực sân khấu – điện ảnh của các nước vận dụng vào thực tế Việt Nam.

3.Các khoa đào tạo của trường

  • Khoa truyền hình
  • Khoa thiết kế mỹ thuật
  • Khoa tại chức
  • Khoa sân khấu
  • Khoa nhiếp ảnh
  • Khoa Nghệ thuật điện ảnh
  • Khoa múa
  • Khoa Mác – lênin và kiến thức cơ bản
  • Khoa Kinh tế- Kỹ thuật điện ảnh
  • Khoa kịch hát dân tộc

Thông tin Tuyển sinh trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội năm 2016

Ngày 8/3/2016, trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội đã thông báo về cơ chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm 2016. Tuyển sinh đối với học sinh trong cả nước. Theo đề án tuyển sinh riêng áp dụng cho khối các trường năng khiếu đã được bộ GD-ĐT phê duyệt

Đọc thêm: Tuyển sinh đại học Ngoại thương Hà Nội

tuyển sinh sân khấu điện ảnh
tuyển sinh sân khấu điện ảnh

sân khấu điện ảnh tuyển sinh

tuyen-sinh-dai-hoc-san-khau-dien-anh

tuyen-sinh

dai-hoc-san-khau

san-khau-dien-anh-ha-noi

Bản đồ chỉ dẫn

Xem thêm: Tuyển sinh đại học dược Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.