Quy trình sản xuất Dung Môi pha sơn

Thời đại công nghệ là thời đại của máy móc và những quy trình vận hành, đối với các nhà sản xuất dung môi hóa chất thì điều này càng phải chặt chẽ nghiêm túc bởi các sản phẩm dung môi hóa chất là loại sản phẩm có nguy cơ gây tác hại cao ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người. Dung môi pha sơn được hóa chất thái dương sản xuất ra cũng từ những sự nghiêm túc của công nghệ và quy trình thông thường qua 6 bước triển khai thực hiện chính và các bước phụ nhỏ lẻ.

dung-moi-Toluen
                                           Dung môi Thái Dương

Bước 1: Căn cứ từ thời tiết, từ chất liệu sơn được kiểm tra, các kỹ sư hóa đưa ra thành phần và tỉ lệ dung môi hóa chất cho sản phẩm dung môi pha sơn

Bước 2: Từ bước 1, các nguyên vật liệu sẽ được đưa vào sản xuất thử theo đúng công nghệ và quy trình để tạo nên loại dung môi pha sơn đang cần

Bước 3: Sản phẩm ra đời sẽ được áp dụng thử lên chất liệu sơn mẫu đó tại thời điểm để còn có những sự điều chỉnh phù hợp nhất.

Bước 4: Đánh giá hiệu quả của dung môi pha sơn pu được pha để ứng dụng trên nền gỗ mẫu phù hợp đến khi đạt để xác nhận thành phần và tỉ lệ phù hợp nhất

Bước 5: Sản xuất theo khối lượng đơn hàng yêu cầu căn cứ trên thành phần và tỉ lệ được lựa chọn để tạo ra sản phẩm dung môi pha sơn mong muốn

Bước 6: Lấy mẫu để thử lại một lần nữa đến khi đạt để xác nhận thành phẩm đạt chất lượng xuất hàng

Đối với quy trình thì còn có nhiều những bước nhỏ nằm đan xen để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng sản phẩm, ví dụ cần cân đo tỉ mỉ, cần kiểm soát công đoạn sản xuất, nhập kho kiểm đếm.…Nhưng trên thực tế thực hiện thì các bước nhỏ đã nằm trong 6 bước lơn cơ bản trên.