Thông tin ĐH Tài chính Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh nằm ở thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Đó là 1 ngôi trường chuyên đào tạo về các lĩnh vực Kế toán, Tài chính và Quản trị kinh doanh tại Việt Nam.

đại học tài chính quản trị kinh doanh

Hàng năm trường cung cấp cho xã hội những cán bộ, có đủ năng lực nghề nghiệp, đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngày 21/11/2005, Trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh doanh thuộc Bộ Tài chính, được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trên cơ sở tổ chức lại hai trường: Cao đẳng Tài chính Kế toán I và Cao đẳng Bán công Quản trị Kinh doanh thuộc Bộ Tài chính.

Ngày 18/9/2012, trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh doanh được nâng cấp lên thành Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh  theo Quyết định số 1320/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ . Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Xây dựng Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh thành trường kinh tế đa ngành, vững mạnh toàn diện theo hướng hiện đại hóa (chương trình đào tạo luôn luôn đổi mới, đội ngũ cán bộ giảng dạy chất lượng; cơ sở vật chất kỹ thuật dạy học tiên tiến; hệ thống quản lý).
Trường đào tạo cử nhân kinh tế đa ngành, có kỹ năng thực hành cao, có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt, có kỹ năng nghề nghiệp về kinh tế  để đáp ứng nguồn nhân lực cho các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

mục tiêu phát triển của trường

DANH SÁCH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Trường ĐH Tài chính Quản trị Kinh doanh gồm 4 ngành và 9 chuyên ngành đào tạo:

Ngành Kế toán

  • Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và những kỹ năng chuyên sâu về kế toán.
  • Chuyên ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp và Kế toán công

Ngành Kiểm toán

  • Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân ngành Kiểm toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt;nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và những kỹ năng chuyên sâu về kế toán-kiểm toán.
  • Chuyên ngành đào tạo: Kiểm toán.

Ngành Tài chính-Ngân hàng

  • Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Tài chính-Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế và những kỹ năng chuyên sâu về Tài chính-Ngân hàng.
  • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính doanh nghiệp,Ngân hàng, Thẩm định giá và chuyên ngành Thuế

Ngành Quản trị kinh doanh

  • Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt,nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị.
  • Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh tổng hợp

 Ngành Hệ thống thông tin kinh tế

  • Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu, cập nhật về hệ thống thông tin.
  • Chuyên ngành đào tạo: Tin học – Kế toán

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh 2016

điểm chuẩn kì thi tuyển sinh 2016

Thông tin liên hệ:

Trường Đại Học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh

Địa chỉ: Trưng Trắc – Văn Lâm – Hưng Yên

Mail: [email protected]

Điện thoại: 0436.590.449

Ngoài ra, các bạn học sinh và các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm thông tin cuẩ 1 số trường Đại học, Cao đẳng khác như: Học viện Nông nghiệp,  Cao đẳng Sư phạm Hà Nội,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.