Thông tin hữu ích Trường Học Viện Tài Chính

Học viện Tài chính tiếng anh là Academy of Finance, viết tắt là AOF trực thuộc Bộ Tài chính và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là một trong những trường đại học công lập hàng đầu thuộc khối kinh tế tại Việt Nam. Ngày 31 tháng 07 năm 1963, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định 117/CP thành lập Trường cán bộ Tài chính kế toán Trung ương (trực thuộc Bộ Tài chính). Đia điểm của trường đặt tại số 1 phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

hoc-vien-tai-chinh-2016
hoc-vien-tai-chinh-2016

Chương trình đào tạo của học viện tài chính.

  • Đào tạo cán bộ trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng công nghệ quản lý về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, tiếng Anh Tài chính và Tin học Tài chính kế toán với các loại hình đào tạo: Đại học chính quy, Đại học Tại chức, Đại học bằng 2, Hoàn chỉnh kiến thức đại học và Sau đại học
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ quản lý về tài chính – kế toán.
  • Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ quản lý về tài chính – kế toán.

Trường Học viện tài chính tuyển sinh 2016.

  • tài chính – ngân hàng
  • kế toán
  • quản trị kinh doanh
  • hệ thống thông tin quản lý
  • Ngôn Ngữ Tiếng Anh
  • Kinh Tế

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;

Phương thức tuyển sinh: Học viện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do các trường đại học chủ trì.

Học viện Tài chính xét tuyển theo từng ngành. Điểm trúng tuyển vào từng ngành cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo ít nhất 2 (hai) điểm.

Học viện tài chính tuyển thẳng các đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và tuyển thẳng 5% đối với thí sinh là học sinh đạt từ loại giỏi trở lên của trường PTTH chuyên quốc gia, trường PTTH chuyên cấp Tỉnh/thành phố thỏa mãn điều kiện của Học viện công bố trên Website: www.hvtc.edu.vn.

Trong đợt xét tuyển đầu tiên, Học viện tài chính xét ngành nguyện vọng 1 (NV1) trước. Tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tiếp ngành NV2 cho những thí sinh có đăng ký ngành NV2. Kết thúc xét tuyển đợt đầu tiên, tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tuyển đợt kế tiếp (đợt 2, 3…) theo quy định của Bộ.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2);

– Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Hệ thống thông tin Quản lí theo tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh môn Toán điểm nhân hệ số 2.

Tiêu chí xét tuyển chính: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên; xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ sau:

Học viện tài chính Tiêu chí xét tuyển phụ: Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Hệ thống thông tin có môn thi chính nhân hệ số 2, thí sinh có điểm môn thi chính nhân hệ số 2 cao hơn sẽ trúng tuyển.
– Đối với những ngành có xét tuyển tổ hợp: Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Nếu sau khi xét đến tiêu chí phụ mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện quyết định tuyển đợt kế tiếp

hoc-vien-tai-chinh
hoc-vien-tai-chinh

– Lưu ý:

Ngành Tài chính – Ngân hàng tuyển chỉ tiêu của tổ hợp “Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh” không quá 30% tổng chỉ tiêu của ngành

Ngành Kế toán tuyển chỉ tiêu của tổ hợp “Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh” không quá 25% tổng chỉ tiêu của ngành.

– Chương trình đào tạo tiên tiến của Học viện tài chính xét tuyển đối với thí sinh dự thi THPT Quốc gia có tổng số điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định;
Chi tiết xem trên website: www.hvtc.edu.vn và www.iife.edu.vn

– Chương trình đào tạo chất lượng cao loại hình đào tạo chính quy ngành Kế toán, ngành Tài chính Ngân hàng sau khi được Bộ GD&ĐT thông qua sẽ xét tuyển đối với thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện và thỏa mãn điều kiện của Học viện. Thông tin cụ thể xem trên website: www.hvtc.edu.vn

– Chương trình đào tạo tiên tiến Cử nhân Thương mại Bcom; Lớp học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Victoria of Wellington (New Zealand) và Học viện Tài chính phối hợp giảng dạy. Chi tiết xem tại website: www.iife.edu.vn

– Chương trình đào tạo tiên tiến Cử nhân Kế toán ứng dụng BSc; Lớp học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Đại học Oxford Brookes (Anh quốc) và Học viện Tài chính phối hợp giảng dạy. Chi tiết xem tại website: www.iife.edu.vn

– Chương trình đào tạo tiên tiến Cử nhân thực hành Ngân hàng – Bảo hiểm; lớp học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Toulon Var (Cộng hòa Pháp) và Học viện Tài chính phối hợp giảng dạy. Chi tiết xem tại website: www.hvtc.edu.vn.

– Ngành Tài chính – Ngân hàng dành tối đa không quá 30% tổng chỉ tiêu của ngành Tài chính – Ngân hàng cho tổ hợp Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh Kế toán

– Ngành Kế toán dành tối đa không quá 25% tổng chỉ tiêu của ngành Kế toán cho tổ hợp