Thông tin tuyển sinh trường đại học Xây Dựng năm 2016

Trường Đại học Xây dựng là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nhiều ngành khác nhau về lĩnh vực xây dựng trong đời sống – xã hội.

Trường Đại học Xây dựng

Trường còn là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến , hiện đại vào trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước.

Các giai đoạn phát triển của nhà trường.

Năm 1956- 1966 :

 • Trường Đại học Xây Dựng là tiền thân của Khoa Xây Dựng thuộc Trường Đại học Bách khoa được thành lập vào ngày 8/8/1966 theo quyết định số 144/CP.

Năm 1966-1983 :

 • Năm 1966-1975 : trong giai đoạn này nhà trường đã gắn liền đào tạo với kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu ,sinh viên trường tiếp tục quay lại học tập.
 • Cuối 1983 Trường đã tập trung chuyển các khu về địa điểm ở Hà Nội , nhưng công tác giảng dạy của giáo viên cũng như học tập của sinh viên gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn này.

Lễ kí thỏa thuận hợp tác MOU với NUCE

 Năm 1983 – đến nay

 • Đây là gian đoạn ổn định và phát triển của nhà trường. Ở thời kì này trường phải đổi mới toàn diện các chương trình giảng dạy- học tập đáp ứng những nhiệm vụ của ngành
 • Đến nay nhà trường đã phát triển nhiều chuyên ngành về lĩnh vực xây dựng . Đồng thời Trường Đại học Xây dựng còn mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong và ngoài nước.

Quy mô đào tạo trường Đại học Xây dựng

Nhà trường hiện nay tổ chức & đào tạo ở hai cấp bậc : Đại học và Sau đại học.

Đối với cấp bậc Đại học :

 1. Hệ chính quy: Có 24 ngành/ chuyên ngành, thời gian đào tạo là : 5 năm
 2. Hệ chính quy bằng 2: Gồm 20 ngành/ chuyên ngành, thời gian đào tạo là: 3 năm.
 3. Hệ chính quy liên thông: Gồm 10 ngành/ chuyên ngành; thời gian đào tạo là : 2,5 năm
 4. Hệ vừa làm vừa học: Gồm 24 ngành/ chuyên ngành; thời gian đào tạo là :5,5 năm.

 

Sinh viên trường Đại học Xây dựng vừa học vừa làm

Đối với cấp bậc Sau đại học

 1. Đào tạo thạc sỹ: Gồm 17 chuyên ngành với học viên cao học
 2. Đào tạo tiến sỹ: Gồm 19 chuyên ngành với nghiên cứu sinh.

Sơ đồ tổ chức

Trường có 13 khoa & 54 bộ môn với 16 phòng thí nghiệm và xưởng thực hành.

Đồng thời nhà trường còn có 15 phòng ban chức năng. 9 viện nghiên cứu và 3 trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Trung tâm Đào tạo thường xuyên.

Trung tâm Hợp tác đào tạo và Tư vấn quốc tế.

Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng.

 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức trường Đại học Xây dựng

 

Liên hệ

 Tuyển sinh  : Phòng 304 A1, số 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội

Tel: 043.8694.711.

Email: [email protected]

Website: tuyensinh.nuce.edu.vn

 

Bản đồ chỉ đường đi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.